מוצא מוזיאון

Museu i Necròpolis Paleocristians

Lauda sepulcral d’Òptim

Mosaic amb la representació d’Òptim, segles IV-V dC, pedra calcària, marbre i pasta vítria, opus tessellatum, 162 × 83 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&o

Mosaic amb la representació d’Òptim, segles IV-V dC, pedra calcària, marbre i pasta vítria, opus tessellatum, 162 × 83 cm. Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&o

Mosaic funerari amb inscripció, localitzat a la necròpolis paleocristiana de Tarragona.

Presidia la tomba del personatge representat, al qual fa referència la inscripció. Òptim seria, segons la interpretació més acceptada de la inscripció, el primer dels cristians de Tarragona, el cap d’aquesta comunitat, el seu bisbe. Al mosaic se’l representa vestit amb toga contabulata, en actitud oratòria i subjectant un volum amb la mà esquerra.

SIGNGUIDE

08. Els símbols cristians

scroll to top icon