מוצא מוזיאון

Museu i Necròpolis Paleocristians

Les excavacions de Joan Serra i Vilaró i el museu paleocristià

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

L’any 1926, Joan Serra i Vilaró assumeix la direcció de l’excavació arqueològica dels terrenys destinats a la Fàbrica de Tabacs. Els treballs, que es perllonguen fins l’any 1933, van posar al descobert una de les àrees funeràries d’època tardana més importants de l’occident romà. Cal destacar el seu rigor científic i metodològic tant en l’excavació com en la documentació i difusió dels resultats obtinguts.

La seva intervenció resultà decisiva per a la preservació i adequació museogràfica del sector de la necròpolis adjacent al Museu Paleocristià, inaugurat l’any 1930. Un edifici d’estil neoclàssic eclèctic, envoltat de jardins, que consta d’una sala central envoltada per un ambulacre perimetral on es mostraven les peces més destacades, principalment epigrafia i sarcòfags.

SIGNGUIDE

13. Les excavacions i el museu

scroll to top icon