מוצא מוזיאון

Museu i Necròpolis Paleocristians

La via i la domus suburbana del Parc Central

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Museu i Necròpolis Paleocristians, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

En aquest solar del centre comercial es va localitzar un tram de via romana, construïda en època de l’emperador August (segle I aC). Cap al nord, la via s’allunyava de la ciutat i portava al pont que creuava el riu Francolí. En direcció al sud, connectava con el sector de la Necròpolis paleocristiana. Mesura 4m d’amplada i està construïda amb una capa de terra i còdols molt compacta.

Una altra de les construccions documentades és una domus suburbana, la residència d’una família benestant, organitzada al voltant d’un pati central. Disposava d’una sala de recepcions amb un absis, per a la celebració d’actes socials. En el costat est de la casa es troben els banys, amb un vestuari i estances a diferent temperatura. El caldarium, o sala calenta, estava decorat amb un vistós mosaic que es pot veure durant la visita.

SIGNGUIDE

15. Domus suburbana

scroll to top icon