מוצא מוזיאון

Museu Hidroelèctric de Capdella

El transport de l’electricitat - 2

Si l’electricitat no es pogués transportar lluny, mai no s’hauria construït una central a la Vall Fosca.

Si l’electricitat no es pogués transportar lluny, mai no s’hauria construït una central a la Vall Fosca.

Els transformadors són màquines elèctriques que permeten augmentar o disminuir la tensió en un circuit elèctric de corrent altern mantenint la freqüència. El voltatge es canvia per mitjà de la inducció electromagnètica mútua.

La indústria hidroelèctrica s’ha pogut desenvolupar gràcies als transformadors, que han permès transportar l’electricitat a grans distàncies d’on es produeix.

Les parts d’un transformador són el nucli i el debanat. El nucli, que és on es munta el debanat, s’utilitza per conduir el flux magnètic, ja que és un gran conductor. El debanat està compost per les bobines formades per filaments de coure.

Els transformadors es poden classificar en dos grans grups: els transformadors de potència i els de mesura. Els primers serveixen per variar la tensió d’un circuit de corrent altern, i poden ser elevadors o reductors. Els transformadors de mesura serveixen per variar el voltatge de grans tensions i poder-les mesurar sense perill.

Els principis de funcionament dels transformadors tenen la base a la teoria de l’electromagnetisme, resumida a les equacions de Maxwell.

Trobem transformadors a molts llocs, per exemple als llums de baix consum, als carregadors de piles i als cotxes.

פריטים

<p>Transformador dom&egrave;stic obert que permet veure el bobinat. Museu Hidroel&egrave;ctric de Capdella.</p>
Transformador domèstic
Transformador domèstic
scroll to top icon