Museu Hidroelèctric de Capdella

Cables submarins

Cables submarins de diferents voltatges de l’empresa Pirelli & Co. Museu Hidroelèctric de Capdella.

Cables submarins de diferents voltatges de l’empresa Pirelli & Co. Museu Hidroelèctric de Capdella.

A la península el transport del corrent elèctric es fa mitjançant esteses de fils i torres, en canvi per portar el subministrament a les illes s’utilitzen els cables submarins.

L’empresa Pirelli & Co fabrica cables de diferents voltatges. La secció dels cables deixa veure el recobriment aïllant que porten.

Els cables submarins els fixen sobre el fons marí els cablers, que són vaixells especialitzats en la col·locació de cables submergits.

Aquests cables han de resistir la corrosió de l’aigua salada i les tensions durant l’estesa.

scroll to top icon