מוצא מוזיאון

Museu Hidroelèctric de Capdella

Bombetes d’incandescència

Bombetes d’incandescència, d’esquerra a dreta: una d’halògena, una tipus Edison i una de baioneta. Museu Hidroelèctric de Capdella.

Bombetes d’incandescència, d’esquerra a dreta: una d’halògena, una tipus Edison i una de baioneta. Museu Hidroelèctric de Capdella.

Aquestes bombetes mostren com ha evolucionat la tecnologia al llarg del temps. Les bombetes incandescents van ser patentades per l’inventor Edison i la seva potència es mesura en watts. Tenen diferents parts: el casquet de fixació, els cables conductors, el filament de tungstè i l’ampolla de vidre aïllada.

Actualment totes les làmpades incandescents són substituïdes per les LED que consumeixen entre 7 i 23 W, mentre que les tradicionals per fer la mateixa llum gasten de 40 a 100 W.

scroll to top icon