מוצא מוזיאון

Museu Etnològic del Montseny, la Gabella

Plat de Montelupo

Plat de Montelupo. Museu Etnològic del Montseny.

 

Plat de Montelupo. Museu Etnològic del Montseny.

 

Plat de pisa italiana del primer quart del segle XVI, esmaltat en estany i decorat en policromia: flor central i orla de doble cinta entrellaçada formant estrella de nou punts. Aquesta peça forma part de l’extraordinari conjunt de més de quatre-cents objectes descoberts el 2007 durant les excavacions arqueològiques al castell de Montsoriu. Aquest plat procedia d’un dels prestigiosos tallers de Montelupo, a la Toscana.

scroll to top icon