מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

Diorama del clavetaire

Diorama del clavetaire.

Diorama del clavetaire.

Última botiga de clavetaires que va existir al Ripollès, concretament a la població de Campdevànol.

Va tancar al 1929 i es va traslladar peça per peça fins al museu, on es conserva i s’exposa des del 1932.

SIGNGUIDE

24. Clang! Cling! Clang!

scroll to top icon