מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

08. Oficis: treball a la vila

Rajoles d’oficis.

Rajoles d’oficis.

La ceràmica anà adquirint un paper decoratiu, i les rajoles passaren a formar part de fornícules, frisos, graons, fonts, arrimadors i, fins i tot, façanes i teulades. La influència inicial a l’hora de vidriar i envernissar una de les cares de la rajola fou la islàmica. Més tard arribaren les modes italiana i flamenca, que els artesans rajolers catalans van fer pròpies. Encarregaven les imatges a pintors o bé reproduïen gravats populars de l’època.

Del segle XVII a finals del XIX, les rajoles d’arts i oficis foren una finestra oberta a la vida menestral del seu temps. Reben aquest nom perquè habitualment reproduïen l’home o la dona fent les tasques que per tradició els eren pròpies. La plasmació era figurativa i monotemàtica, enquadrada en un marc pintat i enriquida amb elements decoratius (que actualment ens són útils per datar-les). Ofereixen informació no tan sols de la feina i el lleure, sinó de l’entorn social en el qual es desenvolupaven, i mostren la quotidianitat d’unes ocupacions ara gairebé desaparegudes. Curiosament, els mateixos rajolers no van retratar mai el seu ofici. 

Convidem el visitant a identificar les imatges policromades amb l’activitat que representen. A voltes és fàcil, d’altres no tant…

פריטים

<p>Eines d&rsquo;escloper.&nbsp;Museu Etnogr&agrave;fic de Ripoll.</p>

<p>&nbsp;</p>
Eines d’escloper
Eines d’escloper
<p>Museu Etnogr&agrave;fic de Ripoll.</p>

<p>&nbsp;</p>
Banc d'escloper
Banc d'escloper
<p>Museu Etnogr&agrave;fic de Ripoll.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pots de farmàcia
Pots de farmàcia
scroll to top icon