מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

La matança del porc

Entrat el gener arribava el moment de la matança del porc. De bon matí, després d’esmorzar i d’haver begut el got de barreja, el matador degollava l’animal. La mocadera recollia la sang en un perol i es procedia a socarrimar-lo sobre el banc amb foc d’argelagues o bé s’escaldava amb aigua bullent. Un cop pelat, li treien la tripa i li tallaven els peus, abans de pesar-lo amb la romana. La mocadera rentava els budells i quedaven llestos per embotir les botifarres i les llonganisses. Conservats amb força sal, els pernils i la cansalada acompanyarien molts àpats al llarg de l’any.

SIGNGUIDE

12. Any acabat, porc engreixat

scroll to top icon