מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

Collar musicat

Collar musicat amb borromba.

Collar musicat amb borromba.

Els collars musicats, complement indispensable de les esquelles, fets normalment de pi, eren elaborats pels pastors durant les llargues estades a la muntanya durant l’estiu, tot vigilant el ramat.

scroll to top icon