מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

Tirapeu

Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Bastó llarg amb un dels extrems acabat amb forma de  ganxo, utilitzat pels pastos per agafar pels peus a les ovelles.

SIGNGUIDE

08. Abrigadets, abrigadets...

scroll to top icon