מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

Diorama del clavetaire

Diorama del clavetaire. Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Diorama del clavetaire. Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Última botiga de clavetaires que va existir al Ripollès, concretament a la població de Campdevànol.

Va tancar al 1929 i es va traslladar peça per peça fins al museu, on es conserva i s’exposa des del 1932.

SIGNGUIDE

24. Clang! Cling! Clang!

scroll to top icon