מוצא מוזיאון

Museu Etnogràfic de Ripoll

Ripoll

Façana principal del Museu Etnogràfic de Ripoll.

Façana principal del Museu Etnogràfic de Ripoll.

L'any 1929 es va fundar l'Arxiu Museu Folklòric de Ripoll, que es va instal·lar a les golfes de l'antiga església de Sant Pere i va ser el primer de Catalunya dedicat a l'etnografia. Al llarg de setanta anys i de forma ininterrompuda va recollir, conservar, estudiar i difondre el patrimoni de les nostres contrades.

El resultat és el Museu Etnogràfic de Ripoll que, després de deu anys de readaptació, obre altra vegada les portes per seguir preservant i enriquint el seu fons i tornar a mostrar aquest llegat, que ens ajuda a entendre una societat a partir d'un patrimoni material i immaterial, del qual destaquen les col·leccions relacionades amb els pastors, la pagesia, els oficis, la religiositat popular, la farga catalana i el ferro forjat i les armes de foc portàtils ripolleses.

La nova seu, inaugurada el març del 2011, convida a fer un recorregut, interessant per a grans i petits, que permet descobrir el passat recent i la identitat d'un territori, així com també reconèixer una manera de viure i de sentir.

מדריך שמע

האזינו למדריך השמע של המוזיאון

כל audios זמין

SIGNGUIDE

Watch the signguide of this museum

All videos available

שדות

01. Ripoll i Ripollès
01. Ripoll i Ripollès
01. Ripoll i Ripollès
<p>Sala dels pastors.</p>
02. Pastors
02. Pastors
03. Treball al camp
03. Treball al camp
03. Treball al camp
04. Treball a la llar
04. Treball a la llar
04. Treball a la llar
<p>Alcova.</p>
05. Vida a la llar
05. Vida a la llar
<p>Ex-vots.</p>
06. Costumari religiós
06. Costumari religiós
07. Jocs i joguines
07. Jocs i joguines
07. Jocs i joguines
<p>Rajoles d&rsquo;oficis</p>
08. Oficis: treball a la vila
08. Oficis: treball a la vila
<p>Sala de la llana i el c&agrave;nem</p>
09. Llana i cànem
09. Llana i cànem
<p>Sala del ferro forjat.</p>
10. Ferro
10. Ferro
<p>Sala d&#39;armes.</p>
11. Armes de foc
11. Armes de foc
12. Societat present: vitrines del futur
12. Societat present: vitrines del futur
12. Societat present: vitrines del futur

פריטים

Naixement i vida del museu
Naixement i vida del museu
Naixement i vida del museu
Llanta de roda
Llanta de roda
Llanta de roda
<p>Diorama dels pastors.</p>
Diorama dels pastors
Diorama dels pastors
Burro de pastor
Burro de pastor
Burro de pastor
<p>Collar musicat amb borromba.</p>
Collar musicat
Collar musicat
Rellotge de sol
Rellotge de sol
Rellotge de sol
Marques d'ovella
Marques d'ovella
Marques d'ovella
Tirapeu
Tirapeu
Tirapeu
Esclopets
Esclopets
Esclopets
Arada
Arada
Arada
Barretina
Barretina
Barretina
La matança del porc
La matança del porc
La matança del porc
Vitrina parament de cuina
Vitrina parament de cuina
Vitrina parament de cuina
Roba de nen
Roba de nen
Roba de nen
Tassa d'exorcismes
Tassa d'exorcismes
Tassa d'exorcismes
Tambor
Tambor
Tambor
Alcova
Alcova
Alcova
Ganiveta pa
Ganiveta pa
Ganiveta pa
<p>Fil de seda i fil d&rsquo;or.</p>
Humeral de Sant Eudald
Humeral de Sant Eudald
Retauló ex-vot
Retauló ex-vot
Retauló ex-vot
Figuretes de pessebre
Figuretes de pessebre
Figuretes de pessebre
Fanalet de Reis
Fanalet de Reis
Fanalet de Reis
Altar de jugar a dir missa
Altar de jugar a dir missa
Altar de jugar a dir missa
<p>Eines d&rsquo;escloper</p>
Eines d’escloper
Eines d’escloper
Banc d'escloper
Banc d'escloper
Banc d'escloper
Pots de farmàcia
Pots de farmàcia
Pots de farmàcia
<p>Teler</p>
Teler
Teler
Martinet de farga catalana (diorama)
Martinet de farga catalana (di
Martinet de farga catalana (diorama)
<p>Diorama del clavetaire.</p>
Diorama del clavetaire
Diorama del clavetaire
Clemàstecs
Clemàstecs
Clemàstecs
Floreres
Floreres
Floreres
Pica-portes
Pica-portes
Pica-portes
Claus
Claus
Claus
Arma de foc
Arma de foc
Arma de foc

הרחבות

<p>Interior de la Farga Palau de Ripoll.</p>
La Farga Palau
La Farga Palau
<p>Interior de l&rsquo;exposici&oacute; Scriptorium de Ripoll.</p>
Scriptorium de Ripoll
Scriptorium de Ripoll

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museuderipoll.org
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museuetnografic@ajripoll.cat

מפה

scroll to top icon