מוצא מוזיאון

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Motlle per a ceràmica sigil·lada

Motlle per decorar vaixella de taula, del tipus ceràmica sigil·lada, utilitzat a la terrisseria romana d’Abella (Navès, el Solsonès). Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

 

Motlle per decorar vaixella de taula, del tipus ceràmica sigil·lada, utilitzat a la terrisseria romana d’Abella (Navès, el Solsonès). Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

 

Un exponent de la forta implantació de les formes de vida romanes és el taller ceràmic localitzat a Abella (Navès). Aquest i altres motlles fabricats al taller esmentat s’utilitzaven per aplicar als recipients la seva decoració característica. A la mateixa vitrina es mostren recipients de vaixella de taula, del tipus ceràmica sigil·lada, del mateix taller. Alguns presenten greus defectes de cocció que en van impedir la comercialització.

La importància del taller d’Abella rau en el fet que fou el primer del seu tipus descobert a la península Ibèrica, i encara avui és l’únic d’aquesta mena conegut en terres catalanes.

scroll to top icon