מוצא מוזיאון

Musèu dera Val d'Aran

Casa del capatàs

La casa del capatàs estava situada a prop de les instal·lacions mineres. Mina Victòria. Musèu dera Val d'Aran.

La casa del capatàs estava situada a prop de les instal·lacions mineres. Mina Victòria. Musèu dera Val d'Aran.

El desenvolupament de la mineria suposà l’arribada a l’Aran de mà d’obra forana i el fre de l’emigració estacional a França. Això comportà una major circulació de diners i la necessitat de cobrir les necessitats dels obrers i alts càrrecs de les mines. Per aquest motiu, es basteixen cases, es lloguen habitacions… i s’obren establiments com ara botigues, cafès, tavernes, etc.

Aquest edifici era la casa del capatàs. Les restes conservades ens indiquen una construcció de dues plantes i sotateulada feta amb materials de la zona: pedra i fusta. L’edifici sembla correspondre a la primera època de l’explotació minera.

scroll to top icon