מוצא מוזיאון

Musèu dera Val d'Aran

El rastre dels miners

Avui, el rastre d’aquells miners queda amagat entre la vegetació de les muntanyes i l’oblit del pas del temps.

Avui, el rastre d’aquells miners queda amagat entre la vegetació de les muntanyes i l’oblit del pas del temps.

A la Val d’Aran, històricament una zona d’extracció de minerals, va tenir lloc a començament del segle XX l’explotació del zinc a la zona d’Arres i Bossòst.

El 1912, la Mina Victòria funcionava a plena explotació: s’extreien al voltant de 80 tones diàries de mineral brut, i es va posar en funcionament el rentador de mineral de Bossòst. Treballaven a l’explotació entre 100 i 150 persones, dividides en dos grans grups de treballadors. A l’interior de les galeries, els miners perforaven i extreien el mineral, els apuntaladors reforçaven parets i sostres amb fusta, i els peons transportaven el material. Els dos primers treballs requerien una especialització i eren realitzats per homes arribats d’altres zones mineres de la Península. A l’exterior, treballaven els peons dedicats al transport del mineral, mecànics, electricistes, etc., oficis desenvolupats principalment per aranesos.

Els treballs a la mina no s’aturaven; es feien torns rotatius, i el diumenge també es treballava. Parar les màquines suposava grans pèrdues econòmiques.

A l’inici de la Guerra Civil, s’aturaren els treballs a la mina. El 1949 es reinicià l’explotació fins al 1953, quan la baixada del preu del zinc i la manca de mà d’obra van provocar el tancament de les mines.

פריטים

<p>La casa del capat&agrave;s estava situada a prop de les instal&middot;lacions mineres. Mina Vict&ograve;ria. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
Casa del capatàs
Casa del capatàs
<p>Al costat de l&rsquo;edifici Imperio es conserven les restes d&rsquo;edificis anteriors, amb diferents finalitats: forja, magatzems, etc. Mina Vict&ograve;ria. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>
Casa dels obrers
Casa dels obrers
scroll to top icon