מוצא מוזיאון

Museu dels Sants d'Olot

Olot

Vista exterior del Museu dels Sants d'Olot.

Vista exterior del Museu dels Sants d'Olot.

El Museu dels Sants d'Olot és una institució, inaugurada l’any 2007, que té l’objectiu de presentar l’ofici dedicat a la fabricació artesanal d’imatgeria religiosa. Amb la voluntat d’ampliar-ne l’àmbit d’acció, també dedica una especial atenció a la resta d’oficis artesanals, a la cultura popular i tradicional i a la vida i obra de Marian Vayreda, un dels socis fundadors del primer taller d’imatgeria de la ciutat, juntament amb el seu germà Joaquim i amb Josep Berga i Boix: El Arte Cristiano.

Marian Vayreda, pintor i escriptor, va viure a la primera planta del Museu, on va escriure la novel·la La punyalada, obra cabdal de la literatura catalana.

El Museu està ubicat en un edifici neogòtic del segle XIX conegut com l'Art Cristià, la construcció del qual va començar a l'any 1890 seguint un projecte elaborat per l'arquitecte modernista Joaquim Codina i Matalí, per encàrrec de Joaquim Vayreda.

מדריך שמע

האזינו למדריך השמע של המוזיאון

כל audios זמין

שדות

<p>La Far&agrave;ndula Olotina: els gegants d&rsquo;Olot (nous i vells), el cabe&ccedil;ut Cucut, el Cap de Lligamosques i els cavallets. Fotografia de Blai Farran.</p>
Cultura popular. La faràndula Olotina
Cultura popular. La faràndula Olotina
<p>Sala de models.</p>
Sala de models
Sala de models
<p>Artesans treballant a l&rsquo;apartat de l&rsquo;emmotllatge.</p>
Emmotllatge i retoc. Planta -1
Emmotllatge i retoc. Planta -1
<p>Pigments naturals, pinzells i oli, els elements m&eacute;s utilitzats per a la decoraci&oacute; de les peces.</p>
Pintura i decoració. Planta baixa
Pintura i decoració. Planta baixa
<p>Sala Marian Vayreda. Fotografia de Blai Farran.</p>
Marian Vayreda i Vila (Olot, 1853-1903)
Marian Vayreda i Vila (Olot, 1853-1903)
<p>Als tallers de sants no nom&eacute;s s&rsquo;hi fan sants. Hi trobem Verges, MaresdeD&eacute;us, caps grossos, retrats, tabaqueres, Madams Pompadours i un llarg etc&egrave;tera. Foto grafia de Blai Farran.</p>
Als tallers de sants no només s'hi fan sants
Als tallers de sants no només s'hi fan sants
<p>Sala de pessebres. Col&middot;lecci&oacute;: Fons Renart. Fotografia de Blai Farran</p>
La tradició pessebrista a Olot
La tradició pessebrista a Olot

פריטים

<p>Tronc hum&agrave; did&agrave;ctic, 1930-1939. Pasta fusta, emmollat. Taller El Arte Cristiano. Dip&ograve;sit de Creu Roja Olot. Fotografia de Blai Farran.</p>
Objecte profà
Objecte profà
<p>Conjunt d&#39;imatges de Sagrats Cors realitzats en diversos tallers de la ciutat d&#39;Olot, segle XIX i XX. Fotografia de Blai Farran.</p>
Objecte religiós
Objecte religiós
<p>Imatge del taller El Arte Cristiano, 1896-1906. Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Servei d&rsquo;Imatges.</p>
Taller El Arte Cristiano (1896
Taller El Arte Cristiano (1896-1906)
<p>Creaci&oacute; del motlle. Fotografia d&#39;Anna Pons. Museu dels Sants d&#39;Olot.</p>
Creació del motlle
Creació del motlle
<p>Ulls de vidre per a les figures. Fotografia d&#39;Anna Pons. Museu dels Sants d&#39;Olot.</p>
Ulls de vidre
Ulls de vidre
<p>El Cucut i la Xurruca. Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Servei d&rsquo;Imatges. Arxiu Casul&agrave;.</p>
El Cucut i la Xurruca
El Cucut i la Xurruca
<p>Ball del Drac del Carme, 1928. Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Servei d&rsquo;Imatges. Col&middot;lecci&oacute; Dou.</p>
El Drac del Carme
El Drac del Carme
<p>Fotograma de la pel&middot;l&iacute;cula La punyalada basada en la novel&middot;la de Marian Vayreda.</p>
La punyalada
La punyalada

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://museus.olot.cat
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
museusants@olot.cat

מפה

scroll to top icon