מוצא מוזיאון

Museu del Ter

De la sèquia al canal industrial

Els avantatges de l’energia hidràulica van estimular la localització de les noves fàbriques a les ribes del Ter. L’antiga sèquia del molí de Dalt de Manlleu ja alimentava una fàbrica cotonera el 1829. A partir de 1841, la demanda creixent d’aigua per a usos industrials, va fer que la sèquia es transformés en el primer canal industrial de Catalunya

SIGNGUIDE

03. El canal industrial de Manlleu

scroll to top icon