מוצא מוזיאון

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Projector: Le Cinépar

Projector cinematogràfic Le Cinépar, França, c. 1898. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

 

Projector cinematogràfic Le Cinépar, França, c. 1898. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

 

Projector de pel·lícules de l’època dels orígens del cinema. Permet projectar pel·lícules de 35 mm amb perforació Lumière (una perforació a banda i banda de cada fotograma).

La font de llum era de poca potència, i l’objectiu, força senzill, de manera que aquest projector només era útil per fer projeccions amb un públic i una pantalla reduïts.

scroll to top icon