מוצא מוזיאון

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Girona

Vista de l'àmbit 'La imatge pren moviment' de l'exposició permanent del Museu del Cinema. Foto: J.M. Oliveras

Vista de l'àmbit "La imatge pren moviment" de l'exposició permanent del Museu del Cinema. Foto: J.M. Oliveras

El Museu del Cinema va ser inaugurat el 8 d’abril de 1998 en un edifici del centre de la ciutat de Girona.

La visita a l’exposició permanent permet fer un viatge a través de 400 anys d'història de la imatge en moviment i conèixer quins són els antecedents del cinema com a tècnica i com a espectacle visual, i com van ser els inicis del setè art fins a l’arribada de la televisió. També mostra les arrels de la nostra cultura visual, tan important i tan present en la nostra realitat actual. La interactivitat del muntatge de l’exposició permanent i la vintena d'audiovisuals que hi ha garanteixen que la visita sigui recomanable per a públic de totes les edats.

La Col·lecció Tomàs Mallol d’objectes cinematogràfics i pre-cinematogràfics és la base de la l’exposició permanent. Aplegada durant més de trenta anys per Tomàs Mallol i adquirida per l’Ajuntament de Girona el 1994, és una de les col·leccions més importants a nivell mundial dins del seu gènere.

מדריך שמע

האזינו למדריך השמע של המוזיאון

כל audios זמין

שדות

<p>&Agrave;mbit &laquo;Sortint de les ombres&raquo;, dedicat a l&rsquo;espectacle del teatre d&rsquo;ombres</p>
Sortint de les ombres
Sortint de les ombres
<p>&Agrave;mbit "L'encanteri d'una l&agrave;mpada". Llanterna m&agrave;gica biunial (c.1880). Foto: MdC.</p>
L'encanteri d'una làmpada. La llanterna màgica
L'encanteri d'una làmpada. La llanterna màgica
<p>&Agrave;mbit "Fixant la imatge del m&oacute;n: veure el m&oacute;n per un forat". Foto: MdC.</p>
Fixant la imatge del món. La caixa d'òptica i la fotografia
Fixant la imatge del món. La caixa d'òptica i la fotografia
<p>&Agrave;mbit "La imatge pren moviment". En primer terme un fenaquistoscopi interactiu. Foto: MdC.</p>
La imatge pren moviment
La imatge pren moviment
<p>&Agrave;mbit "La cursa". En primer terme diversos mutoscopis. Foto: MdC.</p>
La cursa cap al cinema
La cursa cap al cinema
<p>&Agrave;mbit "Els germans Lumi&egrave;re". Projector <em>Cin&eacute;matographe Lumi&egrave;re</em> (1897). Foto: MdC.</p>
Els germans Lumière
Els germans Lumière
<p>&Agrave;mbit &laquo;Les eines del cinema&raquo;, dedicat als aparells dels or&iacute;gens del cinema</p>
Les eines del cinema
Les eines del cinema
<p>Portada d&rsquo;un manual d&rsquo;instruccions d&rsquo;&uacute;s. Proyector NIC, SA. Cine NIC. Barcelona, 1931-1950</p>
El cinema infantil. El Cine NIC
El cinema infantil. El Cine NIC

פריטים

<p>Figura per a teatre d'ombres indi (ca. s.XIX)</p>
Figura per a teatre d’ombres j
Figura per a teatre d’ombres javanès
<p>Llibret per a teatre d'ombres ocidental "<em>El diablo de la cesta</em>" (Barcelona, 1864)</p>
Figura per a teatre d’ombres o
Figura per a teatre d’ombres occidental
<p>Esfera de metall perforada, Xina, segles XVIII-XIX</p>
Esfera xinesa
Esfera xinesa
<p>Llanterna m&agrave;gica de fantasmagoria (c. 1850) Foto: J.M. Oliveras.</p>
Llanterna màgica de fantasmago
Llanterna màgica de fantasmagoria
<p>Placa de vidre de llanterna m&agrave;gica per a espectacles de fantasmagoria "T&ecirc;te de mostre &agrave; langue rouge" (c. 1800-1850). Foto: J.M. Oliveras.</p>
Placa de vidre de llanterna mà
Placa de vidre de llanterna màgica
<p>Llanterna m&agrave;gica de doble objectiu, Butcher &amp; Sons Ltd. Biunial, Gran Bretanya, <em>c.</em> 1880</p>
Llanterna màgica de doble obje
Llanterna màgica de doble objectiu
<p>Mondo Nuovo o caixa d'&ograve;ptica (c. 1825) Foto J.M. Oliveras.</p>
Mondo Nuovo o caixa d'òptica
Mondo Nuovo o caixa d'òptica
<p>Vista &ograve;ptica <em>Vue du Palais du Duc d&rsquo;Aveiro &agrave; Lisbonne</em>, Daumont (editor), Fran&ccedil;a, <em>c.</em> 1780</p>
Vista òptica
Vista òptica
<p>Polyorama Panoptique, P. H. A. Lefort, Fran&ccedil;a, despr&eacute;s del 1850</p>
Poliorama panòptic
Poliorama panòptic
<p>Fenaquistoscopi. R.S. Sieberman Lithographe. Le periphanoscope (c. 1833-50).</p>
Fenaquistoscopi
Fenaquistoscopi
<p>Praxinoscopi de projecci&oacute;. &Eacute;mile Reynaud (1882). Foto: MdC.</p>
Praxinoscopi de projecció
Praxinoscopi de projecció
<p>Beale&rsquo;s Choreutoscope, Baker, Gran Bretanya, 1866-1880</p>
Coreutoscopi
Coreutoscopi
<p>Cronofotografia "Daisy galloping saddled" Plate 624 d'Eadweard Muybridge. Calotip (vintage), 1887.</p>
Cronofotografia "Daisy gallopi
Cronofotografia "Daisy galloping saddled"
<p>Cartell Pantomimes Lumineuses. Th&eacute;&acirc;tre Optique d'&Eacute;mile Reynaud (1892).</p>
Cartell Pantomimes Lumineuses
Cartell Pantomimes Lumineuses
<p>C&agrave;mera-projector Cin&eacute;matographe Lumi&egrave;re (1896).</p>
Càmera-projector Cinématograph
Càmera-projector Cinématographe Lumière
<p>The Kinetoscope, T. A. Edison, reproducci&oacute;</p>
Cinetoscopi
Cinetoscopi
<p>Projector cinematogr&agrave;fic de marca desconeguda (Gran Bretanya, ca. 1897)</p>
Càmera Demeny
Càmera Demeny
<p>Cartell <em>Cin&eacute;matographe Lumi&egrave;re</em>, Marcellin Auzolle, E. Pichot (editor), Fran&ccedil;a, 1896</p>
Cartell Cinématographe Lumière
Cartell Cinématographe Lumière
<p>Projector cinematogr&agrave;fic Le Cin&eacute;par, Fran&ccedil;a, <em>c.</em> 1898</p>
Projector: Le Cinépar
Projector: Le Cinépar
<p>Cabina de projecci&oacute; de sala de cinema, Proyector Ossa VI, Maquinaria Cinematogr&aacute;fica SA, Barcelona, 1940-1948</p>
Projector de cabina de cinema
Projector de cabina de cinema
<p>Projector Cine NIC, primer model, Proyectores NIC SA, Barcelona, 1931</p>
Projector Cine NIC
Projector Cine NIC
<p>Projector infantil Isuar Cinema, Manufacturas Beb&eacute;s Isuar, Barcelona, 1932</p>
Cine ISUAR
Cine ISUAR
<p><em>Les trifulques d&rsquo;en Cat&uacute;fol</em>, pel&middot;l&iacute;cula de dibuixos animats (fragment), Cine NIC, Barcelona, 1936-1939</p>
Pel•lícula de Cine NIC
Pel•lícula de Cine NIC

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museudelcinema.cat
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
info@museudelcinema.cat

מפה

scroll to top icon