מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Porró

Porró. Catalunya, segle XVIII

Vidre bufat, amb aplicació de fils de lacticini

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon