מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Guàrdia perseguint un carro

Ramon Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932)

Guàrdia perseguint un carro. Apunt per il•lustrar un dels articles de Santiago Rusiñol de la sèrie "Otra vez desde mi carro. De Manlleu à San Feliu”, publicat a La Vanguardia el 5 d'agost de 1892 Juliol-agost de 1892

Tinta i llapis grafit sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon