מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Collaret

Collaret, procedent del jaciment de Puig des Molins (Eivissa)

Mediterrani, segles VI-III aC

Pasta de sílice treballada en motlle, i vidre estirat i enrotllat

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon