מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Partitura de «Cançó d’amor», de Boires baixes

Josep M. Roviralta i Alemany (Barcelona, 1880 – Biarritz, França, 1960)

Lluís Bonnín i Martí (Barcelona, 1873 – Niça, França, 1964)

Enric Granados i Campiña (Lleida, 1867-1916)

Partitura de «Cançó d’amor», de Boires baixes. Oliva: Vilanova & Geltrú, 1902

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon