מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Darrers fulls

Ramon Pichot i Gironès (Barcelona, 1862 – París, 1925)

Darrers fulls. Original per il·lustrar Fulls de la vida, de Santiago Rusiñol, 1898

Llapis carbó i tinta polvoritzada sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges. Col·lecció Santiago Rusiñol

scroll to top icon