מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Caminant i germana

Adrià Gual i Queralt (Barcelona, 1872-1943)

Caminant i germana, 1895. Il·lustracions de Nocturn

Tinta i guaix sobre paper

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelona

scroll to top icon