מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Marca de l’editorial L’Avenç

Alexandre de Riquer i Ynglada (Calaf, Barcelona, 1856 – Palma de Mallorca, 1920)

Marca de l’editorial L’Avenç, 1903

Tinta i blanquet sobre paper

Col·lecció Joan Graells

scroll to top icon