מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Projecte per a la coberta de Fortuny

Lluís Domènech i Montaner (Barcelona, 1850-1923)

Projecte per a la coberta de Fortuny, «Biblioteca Arte y Letras», 1881

Llapis i tinta sobre paper

Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona. Fons Domènech i Montaner

 

scroll to top icon