מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

La casa vella, reliquiari

Apel·les Mestres i Oñós (Barcelona, 1854-1936)

La casa vella, reliquiari, 1913

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon