מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Caplletra «A» per a Maria, de Jorge Isaacs

Alexandre de Riquer i Ynglada (Calaf, Barcelona, 1856 – Palma de Mallorca, 1920)

Caplletra «A» per a Maria, de Jorge Isaacs, «Biblioteca Arte y Letras». Barcelona, E. Domènech y Cia., 1882

Tinta sobre paper

Col·lecció Joan Graells

scroll to top icon