מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Projecte d’anunci per a la «Biblioteca Universal Ilustrada»

Adrià Gual i Queralt (Barcelona, 1872-1943)

Projecte d’anunci per a la «Biblioteca Universal Ilustrada», de l’editorial Montaner y Simón, 1905

Aquarel·la sobre paper

Casa de Subhastes Soler & Llach, Barcelona

scroll to top icon