מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Ifigènia à Tàurida

Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862 – Sitges, 1934)

Cartell de l'obra de teatre de J. W. Goethe Ifigènia à Tàurida (traduïda al català per Joan Maragall) Barcelona: Impremta Adrià Gual, 1898

Litografia sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon