מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

El cavall Max

Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931)

El cavall Max, 1889

Llapis grafit sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon