מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Dona amb manta, cap de nena i cap d'home

Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931)

Dona amb manta, cap de nena i cap d’home, cap a 1887

Llapis carbó sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon