מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Copa

Copa. Catalunya, primera meitat del segle XVII

Vidre bufat, amb aplicació de fils de lacticini

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon