מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Coberta La tierra catalana. Narraciones, fiestas, costumbres, comarcas

Francisco Sans Castaño (Barcelona, 1868-1937)

Coberta de La tierra catalana. Narraciones, fiestas, costumbres, comarcas. Barcelona, Antonio J. Bastinos, editor, 1905

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

 

scroll to top icon