מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Coberta de Fulls de la vida

Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931)

Coberta de Fulls de la vida. Barcelona, L’Avenç, 1898

Impressió sobre paper

Col·lecció Joan Matabosch

scroll to top icon