מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Coberta de Calendario para el año 1892

Josep Pascó i Mensa (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 1855 – Barcelona, 1910)

Coberta de Calendario para el año 1892, de la casa Henrich y Cia., 1892

Impressió sobre pergamí

Col·lecció particular

scroll to top icon