מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Cartell d’Oracions

Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862 – Sitges, 1934)

Cartell d’Oracions, de Santiago Rusiñol, 1897

Litografia sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges. Col·lecció Santiago Rusiñol

scroll to top icon