מוצא מוזיאון

Museu del Cau Ferrat

Bust femení

Bust femení, procedent del jaciment de Puig des Molins (Eivissa)

Segle II aC Terracota

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon