Museu del Càntir d’Argentona

MCA_862

Cànter, segona meitat del segle XX, 52,5 × 15 cm, la Galera (Montsià). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter, segona meitat del segle XX, 52,5 × 15 cm, la Galera (Montsià). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Cànter amb un gran cos globular com a dipòsit obert, amb un coll a la part superior i dues nanses laterals. Presenta decoració pictòrica de línies verticals i horitzontals al dipòsit i al coll.

scroll to top icon