Museu del Càntir d’Argentona

Aiguamans

Gerra d’aiguamans, segle XVIII, 63 × 24 cm, Olot (?) (Garrotxa). Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona.

 

Gerra d’aiguamans, segle XVIII, 63 × 24 cm, Olot (?) (Garrotxa). Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona.

 

Gerra gran amb un coll obert a la part superior i un forat a la part inferior, on es posava una aixeta. Inclou una tapa amb la figura d’un animal al damunt que cobreix el forat superior. Té dues nanses que representen una mena de sargantana o rèptil. Està envernissada de color negre. Se situava a sobre d’una pica. N’hi havia sobretot a les masies riques i a les sagristies de les esglésies. Servia per rentar-se les mans.

scroll to top icon