מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_337

Càntir de camp, «barralina», 1976, 1,5 × 19 cm, Quart (Gironès)

Càntir de camp, «barralina», 1976, 1,5 × 19 cm, Quart (Gironès)

Càntir sense peu i molt xato. La nansa està alineada amb els brocs, que estan protegits. És de terrissa negra o reductora.

scroll to top icon