מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_314

Càntir dipòsit, segona meitat del segle XIX, 49,5 × 37,5 cm, Granollers (Vallès Oriental). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir dipòsit, segona meitat del segle XIX, 49,5 × 37,5 cm, Granollers (Vallès Oriental). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir de grans dimensions i amb un sol broc i sense galet. Només estan envernissats la nansa i el broc. Servia per transportar i emmagatzemar aigua. Presenta unes grapes metàl·liques que uneixen una esquerda de la part superior del dipòsit.

scroll to top icon