מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_1984

Càntir dipòsit, primera meitat del segle XX, 30 × 25 cm, Catalunya

Càntir dipòsit, primera meitat del segle XX, 30 × 25 cm, Catalunya

Càntir de grans dimensions, amb un sol broc i sense galet. Només estan envernissats la nansa i el broc. Servia per transportar i emmagatzemar aigua.

scroll to top icon