מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir d'oli

Càntir d’oli, segle XIX, 46,5 × 35,3 cm, Figueres (Alt Empordà)
 

Càntir d’oli, segle XIX, 46,5 × 35,3 cm, Figueres (Alt Empordà)

 

Càntir amb dipòsit globular i petit peu. Té un sol broc amb un bec petit. Està tot envernissat de color groc. La nansa està alineada amb el broc. Servia per contenir oli.

SIGNGUIDE

scroll to top icon