מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir artístic

Càntir artístic, Ceràmica Serra, 1981, 22 × 15 cm, Catalunya
 

Càntir artístic, Ceràmica Serra, 1981, 22 × 15 cm, Catalunya

 

Càntir decoratiu amb nansa alineada amb els brocs. Està envernissat en mat. Presenta incisa la signatura original del president de Catalunya Jordi Pujol.

scroll to top icon