מוצא מוזיאון

Museu del Càntir d’Argentona

Argentona

Vestíbul d’entrada al museu

Vestíbul d’entrada al museu

El Museu del Càntir d’Argentona està dedicat a la conservació i difusió d’una important col·lecció de més de 4.000 atuells per a l’aigua, la majoria dels quals són càntirs de terrissa tradicional. Així, es fa un recorregut per quasi tres mil anys de creació de la humanitat, des de l’edat del bronze fins a l’art contemporani, en què destaquen diverses peces de Pablo Picasso. A més de la col·lecció permanent, el museu dedica una planta a exposicions temàtiques sobre el món del càntir, i reserva una sala per a exposicions temporals d’artistes actuals. La botiga ofereix publicacions, reproduccions de peces del museu i un ampli ventall de productes ceràmics.

שדות

<p>La humanitat i l'aigua</p>
La humanitat i l’aigua: una relació cultural
La humanitat i l’aigua: una relació cultural
<p>Morfologies dels atuells d&rsquo;aigua</p>
Formes i funcions dels atuells d’aigua: les morfologies
Formes i funcions dels atuells d’aigua: les morfologies
<p>Historia del c&agrave;ntir</p>
Història del càntir: de l’antiguitat als nostres dies
Història del càntir: de l’antiguitat als nostres dies
<p>Tipus de c&agrave;ntirs</p>
Un càntir per a cada funció: les tipologies
Un càntir per a cada funció: les tipologies
<p>Proc&eacute;s de fabricaci&oacute; del c&agrave;ntir</p>
Procés de fabricació del càntir
Procés de fabricació del càntir
<p>Espai Picasso</p>
Espai Picasso
Espai Picasso

פריטים

<p><span style="font-weight: 400;">Gerra d&rsquo;aiguamans, segle&nbsp;XVIII, 63&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Olot (?) (Garrotxa). Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Aiguamans
Aiguamans
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc, cultura grega, segle&nbsp;III&nbsp;aC, 22,8&nbsp;&times;&nbsp;16,4&nbsp;cm, Daunia (It&agrave;lia)</span></strong></p>
Asc
Asc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc, cultura grega, segle&nbsp; IV&nbsp;aC, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;18,5&nbsp;cm, Camp&agrave;nia (It&agrave;lia)</span></strong></p>
Asc, càntir
Asc, càntir
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;nter amb broc, principis del segle&nbsp;XV, 45,5&nbsp;&times;&nbsp;37&nbsp;cm, Barcelona. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Cànter amb broc
Cànter amb broc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Cantereta, cultura isl&agrave;mica, segles&nbsp;XIV-XV, 15&nbsp;&times;&nbsp;13&nbsp;cm, Paterna (Val&egrave;ncia)</span></strong></p>
Cantereta
Cantereta
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Cantereta, cultura isl&agrave;mica, &egrave;poca isl&agrave;mica, segles&nbsp;VIII-XV, 15&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, pen&iacute;nsula Ib&egrave;rica</span></strong></p>
Cantereta sense vernís
Cantereta sense vernís
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Cantimplora, segles&nbsp;XV-XVII, 20&nbsp;&times;&nbsp;6,5&nbsp;cm, Barcelona (voltes de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu)</span></strong></p>
Cantimplora
Cantimplora
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
Càntir amb petit peu
Càntir amb petit peu
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir antropom&ograve;rfic, Joan Planells, 1980, 33&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Eivissa (Balears)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir antropomòrfic
Càntir antropomòrfic
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir art&iacute;stic, Cer&agrave;mica Serra, 1981, 22&nbsp;&times;&nbsp;15&nbsp;cm, Catalunya</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir artístic
Càntir artístic
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir cantimplora, segle&nbsp;XX, 31&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Priego (Conca)</span></strong></p>
Càntir cantimplora
Càntir cantimplora
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 33&nbsp;&times;&nbsp;17,5 cm, Agost (Alacant)</span></strong></p>
Càntir comú
Càntir comú
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 44&nbsp;&times;&nbsp;27,3&nbsp;cm, Priego (Conca)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir comú de terrissa
Càntir comú de terrissa
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XV, 27&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Barcelona. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></strong></p>
càntir comú o d'estiu
càntir comú o d'estiu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;&agrave;nima, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Catalunya</span></strong></p>
Càntir d'ànima
Càntir d'ànima
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;engany, 1989, 26&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Miravet (Ribera d&rsquo;Ebre)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir d'engany amb ocell
Càntir d'engany amb ocell
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;19,3 cm, Verd&uacute; (Urgell)</span></strong></p>
Cantir d'estiu
Cantir d'estiu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, primera meitat del segle&nbsp;XIX, 27&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Girona</span></strong></p>
Càntir d'hivern
Càntir d'hivern
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;infant, segle&nbsp;XX, 16&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
Càntir d'infant
Càntir d'infant
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;oli, segle&nbsp;XIX, 46,5&nbsp;&times;&nbsp;35,3&nbsp;cm, Figueres (Alt Empord&agrave;)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir d'oli
Càntir d'oli
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de doble broc, segona meitat del segle&nbsp;XX, 35&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir de doble broc
Càntir de doble broc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de metall, primera meitat del segle&nbsp;XX, 36,2&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Catalunya</span></strong></p>
Càntir de metall
Càntir de metall
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de nevera, segona meitat del segle&nbsp;XX, 13&nbsp;&times;&nbsp;18&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat)</span></strong></p>
Càntir de nevera
Càntir de nevera
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de tap (sill&oacute; vigat&agrave;), primera meitat del segle&nbsp;XX, 21&nbsp;&times;&nbsp;15,5&nbsp;cm, Verd&uacute; (Urgell) </span></strong></p>
Càntir de tap
Càntir de tap
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de torre de campanar, segle&nbsp;XX, 37,9&nbsp;&times;&nbsp;15,5&nbsp;cm, Tajueco (S&ograve;ria)</span></strong></p>
Càntir de torre de campanar
Càntir de torre de campanar
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de vidre, primer ter&ccedil; del segle&nbsp;XX, 28&nbsp;&times;&nbsp;17,2&nbsp;cm, Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir de vidre
Càntir de vidre
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segona meitat del segle&nbsp;XX, 39&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, La Rambla (C&ograve;rdova)</span></strong></p>
Càntir decoratiu
Càntir decoratiu
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segles&nbsp;XIX-XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;33&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
Càntir estiuenc
Càntir estiuenc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, primer quart del segle&nbsp;XIX, 21&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, l&rsquo;Alcora (Castell&oacute;)</span></strong></p>
Càntir globular decoratiu
Càntir globular decoratiu
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de metall, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Catalunya</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir metàlic
Càntir metàlic
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir modernista, finals del segle&nbsp;XIX, 29&nbsp;&times;&nbsp;26,5&nbsp;cm, Olot (Garrotxa)</span></strong></p>
Càntir modernista decoratiu
Càntir modernista decoratiu
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segle&nbsp;XX, 27,2&nbsp;&times;&nbsp;21,2&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir per a l'hivern
Càntir per a l'hivern
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de regadora, 1984, 34,5&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Priego (Conca)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir regadora
Càntir regadora
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segle&nbsp;XVIII, 27&nbsp;&times;&nbsp;16,5&nbsp;cm, Barcelona (voltes de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu). Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Càntir verd
Càntir verd
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 17,5&nbsp;&times;&nbsp;22,5&nbsp;cm, Tajueco (S&ograve;ria)</span></strong></p>
Càntir vidriat
Càntir vidriat
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;nter amb broc, tamb&eacute; anomenat </span><em><span style="font-weight: 400;">doll</span></em><span style="font-weight: 400;">, segona meitat del segle&nbsp;XIX, 33&nbsp;&times;&nbsp;26,6&nbsp;cm, Figu
Doll o cànter amb broc
Doll o cànter amb broc
<p><span style="font-weight: 400;">Gerra d&rsquo;aiguamans, segles&nbsp;XVIII-XIX, 95&nbsp;&times;&nbsp;17,5&nbsp;cm, Catalunya. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></p>
<p>&nbsp;</p>
Gerra d'aiguamans
Gerra d'aiguamans
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segle&nbsp;XX, 23&nbsp;&times;&nbsp;33,5&nbsp;cm, Priego (Conca)</span></strong></p>
MCA_1800
MCA_1800
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir &laquo;cap femen&iacute;&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1952, 32,5&nbsp;&times;&nbsp;38&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a)</span></strong></p>
MCA_1824
MCA_1824
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de fireta, primera meitat del segle&nbsp;XX, 13&nbsp;&times;&nbsp;11&nbsp;cm, Catalunya</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_1827
MCA_1827
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de camp, &laquo;mamet&raquo;, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
MCA_183
MCA_183
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de tortell, primera meitat del segle&nbsp;XX, 29&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_185
MCA_185
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir cantimplora, segona meitat del segle&nbsp;XX, 27&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, Puente del Arzobispo (Toledo)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_186
MCA_186
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vas d&rsquo;estrep, cultura mic&egrave;nica, 1600-1200&nbsp;aC, 15&nbsp;&times;&nbsp;11&nbsp;cm</span></strong></p>
MCA_1866
MCA_1866
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, 1904, 33&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
MCA_1867
MCA_1867
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de metall, primera meitat del segle&nbsp;XX, 31&nbsp;&times;&nbsp;23,7&nbsp;cm, Catalunya</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_1869
MCA_1869
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;oli, finals del segle&nbsp;XIX, 48&nbsp;&times;&nbsp;42&nbsp;cm, Vilafranca del Pened&egrave;s (Alt Pened&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_1884
MCA_1884
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, 1714, 34&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_1903
MCA_1903
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, primera meitat del segle&nbsp;XVIII, 39&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_1904
MCA_1904
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XVIII, 36&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
MCA_1952B
MCA_1952B
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de suro, segle&nbsp;XX, 20&nbsp;&times;&nbsp;20,5&nbsp;cm, Pa&iacute;s Valenci&agrave;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_1954
MCA_1954
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir dip&ograve;sit, primera meitat del segle&nbsp;XX, 30&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Catalunya</span></strong></p>
MCA_1984
MCA_1984
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, 1844, 23&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Catalunya</span></strong></p>
MCA_1987
MCA_1987
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir antropom&ograve;rfic, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;13,5&nbsp;cm, Salvatierra de los Barros (Badajoz)</span></strong></p>
MCA_200
MCA_200
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir zoomorf (colom), cultura feniciop&uacute;nica, segle&nbsp;V&nbsp;aC (r&egrave;plica), 15,5&nbsp;&times;&nbsp;7,5&nbsp;cm, Puig des Molins (Eivissa)</span></strong></p>
MCA_2001
MCA_2001
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir decoratiu, segle&nbsp;XX, 31&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Manises (Val&egrave;ncia)</span></strong></p>
MCA_2012
MCA_2012
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 33&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Agost (Alacant)</span></strong></p>
MCA_2026
MCA_2026
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de tap, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Piera (Anoia)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_2057
MCA_2057
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de tronc, segona meitat del segle&nbsp;XX, 28&nbsp;&times;&nbsp;22,5&nbsp;cm, Catalunya</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_2066
MCA_2066
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de tap, segle&nbsp;XX, 23&nbsp;&times;&nbsp;16&nbsp;cm, Torredembarra (Tarragon&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_2090
MCA_2090
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de barca, primera meitat del segle&nbsp;XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></strong></p>
MCA_212
MCA_212
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de barca, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;23,5&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_216
MCA_216
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir decoratiu, segles&nbsp;XIX-XX, 23,5&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Portugal</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_2196
MCA_2196
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc (del grec </span><em><span style="font-weight: 400;">askos</span></em><span style="font-weight: 400;">) anular, edat del bronze mitj&agrave; (1500-1200&nbsp;aC), 10&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Xipre</span><
MCA_2202
MCA_2202
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de vidre, finals del segle&nbsp;XVIII, 21,5&nbsp;&times;&nbsp;12&nbsp;cm, Catalunya</span></strong></p>
MCA_2207
MCA_2207
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de vidre, segles&nbsp;XVIII-XIX, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;11,2&nbsp;cm, Catalunya</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_2214
MCA_2214
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 34,5&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat)</span></strong></p>
MCA_222
MCA_222
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;oli, primera meitat del segle&nbsp;XX, 27,5&nbsp;&times;&nbsp;20,5&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat)</span></strong></p>
MCA_2222
MCA_2222
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Pa&iacute;s Basc</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_2234
MCA_2234
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Asc, cultura ib&egrave;rica, primer decenni del segle&nbsp;II&nbsp;aC, 23&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Cabrera de Mar (Maresme)</span></strong></p>
MCA_2272
MCA_2272
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XVIII, 34&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, Matar&oacute; (Maresme). Dip&ograve;sit Museu de Matar&oacute;</span></strong></p>
MCA_2278
MCA_2278
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, cultura fen&iacute;cia, segle&nbsp;IV&nbsp;aC, 14,5&nbsp;&times;&nbsp;8,5&nbsp;cm</span></strong></p>
MCA_2285
MCA_2285
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XVIII (r&egrave;plica), 27&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Barcelona</span></strong></p>
MCA_2289
MCA_2289
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, primer ter&ccedil; del segle&nbsp;XVI, 30&nbsp;&times;&nbsp;21&nbsp;cm, Matar&oacute; (Maresme)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_231
MCA_231
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de colla, 1720, 48&nbsp;&times;&nbsp;31,5&nbsp;cm, Barcelona</span></strong></p>
MCA_233
MCA_233
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;23,2&nbsp;cm, Ghardaia (Alg&egrave;ria)</span></strong></p>
MCA_2715
MCA_2715
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;engany, primera meitat del segle&nbsp;XX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;18,5&nbsp;cm, Torredembarra (Tarragon&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_274
MCA_274
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir decoratiu, segle&nbsp;XIX, 25,5&nbsp;&times;&nbsp;26,3&nbsp;cm, Versalles (Fran&ccedil;a)</span></strong></p>
MCA_2851
MCA_2851
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir &laquo;cap mascul&iacute;&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1952, 32,5&nbsp;&times;&nbsp;38&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a)</span></strong></p>
MCA_2854
MCA_2854
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir art&iacute;stic, John Leach, 2003, 30,5&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Anglaterra</span></strong></p>
MCA_2867
MCA_2867
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir &laquo;peix&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1952, 12&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a)</span></strong></p>
MCA_2870
MCA_2870
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir &laquo;ocell&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1953, 20&nbsp;&times;&nbsp;30,5&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_2871
MCA_2871
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir decoratiu, finals del segle&nbsp;XIX, 23,5&nbsp;&times;&nbsp;21,5&nbsp;cm, P&eacute;cs (Hongria)</span></strong></p>
MCA_2929
MCA_2929
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, finals del segle&nbsp;XIX, 33,5&nbsp;&times;&nbsp;26&nbsp;cm, Figueres (Alt Empord&agrave;)</span></strong></p>
MCA_299
MCA_299
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir modernista, finals del segle&nbsp;XIX - principis del segle&nbsp;XX, 28,5&nbsp;&times;&nbsp;19,5&nbsp;cm, Olot (Garrotxa)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_3003
MCA_3003
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir modernista, segle&nbsp;XX (r&egrave;plica actual), 27,5&nbsp;&times;&nbsp;15&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s). Taller Marc&oacute;</span></strong></p>
MCA_3011
MCA_3011
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de colla, segle&nbsp;XIX, 43,2&nbsp;&times;&nbsp;32,5&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_313
MCA_313
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir dip&ograve;sit, segona meitat del segle&nbsp;XIX, 49,5&nbsp;&times;&nbsp;37,5&nbsp;cm, Granollers (Vall&egrave;s Oriental)</span></strong></p>
MCA_314
MCA_314
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de peu, 1976, 26,5&nbsp;&times;&nbsp;17,5&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_334
MCA_334
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de camp, &laquo;barralina&raquo;, 1976, 1,5&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Quart (Giron&egrave;s)</span></strong></p>
MCA_337
MCA_337
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, 1975, 29,5&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Moveros (Zamora)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_379
MCA_379
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de peu, segona meitat del segle&nbsp;XX, 32,5&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Palma del Rio (C&ograve;rdova)</span></strong></p>
MCA_39
MCA_39
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir zoom&ograve;rfic, primera meitat del segle&nbsp;XX, 52&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Agost (Alacant)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_42
MCA_42
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de tronc, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;19&nbsp;cm, Esparreguera (Baix Llobregat)</span></strong></p>
MCA_534
MCA_534
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de barca, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22,5&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Ciutadella (Menorca, Balears</span></strong></p>
MCA_548
MCA_548
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 30&nbsp;&times;&nbsp;22,5&nbsp;cm, Palma (Mallorca, Balears)</span></strong></p>
MCA_550
MCA_550
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segona meitat del segle&nbsp;XX, 8,5&nbsp;&times;&nbsp;15,5&nbsp;cm, Agost (Alacant)</span></strong></p>
MCA_551
MCA_551
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 22&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Salvatierra de los Barros (Badajoz)</span></strong></p>
MCA_557
MCA_557
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 29&nbsp;&times;&nbsp;23&nbsp;cm, Fregenal de la Sierra (Badajoz)</span></strong></p>
MCA_581
MCA_581
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segle&nbsp;XX, 36&nbsp;&times;&nbsp;21cm, Arag&oacute;</span></strong></p>
MCA_625
MCA_625
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir zoom&ograve;rfic, segona meitat del segle&nbsp;XX, 24,5&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Conca (Castella - la Manxa)</span></strong></p>
MCA_67
MCA_67
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, finals del segle&nbsp;XIX, 29,5&nbsp;&times;&nbsp;24&nbsp;cm, Olot (Garrotxa)</span></strong></p>
MCA_7
MCA_7
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de camp, &laquo;mamet&raquo;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 17,5&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, la Bisbal d&rsquo;Empord&agrave; (Baix Empord&agrave;)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_71
MCA_71
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;infant, segona meitat del segle&nbsp;XX, 18,5&nbsp;&times;&nbsp;14&nbsp;cm, Moveros (Zamora)</span></strong></p>
MCA_79
MCA_79
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de nevera, segona meitat del segle&nbsp;XX, 12&nbsp;&times;&nbsp;18&nbsp;cm, Agost (Alacant)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_80
MCA_80
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de regadora, segles&nbsp;XIX-XX, 30,5&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Berga (Bergued&agrave;)</span></strong></p>
MCA_826
MCA_826
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir com&uacute;, segona meitat del segle&nbsp;XX, 23&nbsp;&times;&nbsp;20 cm, Calanda (Terol)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_842
MCA_842
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir modernista, finals del segle&nbsp;XIX - principis del segle&nbsp;XX, 33&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Olot (Garrotxa)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_9
MCA_9
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;hivern, segona meitat del segle&nbsp;XX, 24&nbsp;&times;&nbsp;18,5&nbsp;cm, Navarrete (La Rioja)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_974
MCA_974
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de fusta, segle&nbsp;XIX, 28,5&nbsp;&times;&nbsp;25,5&nbsp;cm, Catalunya</span></strong></p>
MCA_977
MCA_977
<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de fusta, segle&nbsp;XIX, 26,5&nbsp;&times;&nbsp;29,5&nbsp;cm, Catalunya</span></p>
<p>&nbsp;</p>
MCA_989
MCA_989
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;nter amb broc, tamb&eacute; anomenat </span><em><span style="font-weight: 400;">pedarra</span></em><span style="font-weight: 400;">, finals del segle&nbsp;XIX&nbsp;(?), 29,6&nbsp;&times;&nbsp;37,5&nbsp;c
Pedarra o cànter amb broc
Pedarra o cànter amb broc
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir d&rsquo;engany, segona meitat del segle&nbsp;XX, 25&nbsp;&times;&nbsp;18&nbsp;cm, Puente del Arzobispo (Toledo)</span></strong></p>
Petit càntir d'engany
Petit càntir d'engany
<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de nevera, segona meitat del segle&nbsp;XX, 15,5&nbsp;&times;&nbsp;20,5&nbsp;cm, Verd&uacute; (Urgell)</span></strong></p>
Petit càntir de nevera
Petit càntir de nevera
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, finals del segle&nbsp;XIX, 36&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Proven&ccedil;a (Fran&ccedil;a)</span></strong></p>
Poal
Poal
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, </span><em><span style="font-weight: 400;">c</span></em><span style="font-weight: 400;">. 1720, 38&nbsp;&times;&nbsp;12&nbsp;cm, Barcelona (voltes del claustre de l&rsquo;Hospital de la Santa Creu)</span>&l
Poal comú
Poal comú
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Poal, cultura romana (?), segles&nbsp;II-III (?), 33&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm</span></strong></p>
Poal globular
Poal globular
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle&nbsp;XX, 29,5&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Romania</p>
MCA_85
MCA_85
<p>C&agrave;nter, segle&nbsp;XX, 26&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Skopje (Maced&ograve;nia)</p>
Cànter
Cànter
<p>C&agrave;ntir, segle&nbsp;XIX, 20&nbsp;&times;&nbsp;20&nbsp;cm, Xina</p>
Càntir
Càntir
<p>C&agrave;ntir, 1989, 46,7 &times; 18 cm, Can&agrave; (Palestina)</p>
Càntir d'engany
Càntir d'engany
<p>C&agrave;ntir de pell, segles&nbsp;XIX-XX, 37,5&nbsp;&times;&nbsp;27&nbsp;cm, Eti&ograve;pia</p>
Càntir de pell
Càntir de pell
<p>C&agrave;nter, segles XIX-XX, 48,5 &times; 30,5 cm, Egipte</p>
Cànter globular invertit
Cànter globular invertit
<p>C&agrave;ntir de doble cos de la cultura <em>chim&uacute;</em>, segles XV-XVI, 19 &times; 25 cm, Per&uacute;</p>
Càntir de doble cos
Càntir de doble cos
<p>C&agrave;ntir de la cultura <em>nasca</em>, segles I-II dC, 19,6 &times; 16 cm, Per&uacute;</p>
MCA_1832
MCA_1832
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 52,5 &times; 15 cm, la Galera (Montsi&agrave;)</p>
MCA_862
MCA_862
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 42 &times; 29,5 cm, Mallorca (Balears)</p>
Gran cànter
Gran cànter
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 55,5 &times; 32,2 cm, Priego (Conca)</p>
Cànter decorat
Cànter decorat
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 36 &times; 24,5 cm, Agost (Alacant)</p>
MCA_33
MCA_33
<p>C&agrave;nter, principis del segle XIX, 29 &times; 20,5 cm, La Almolda (Osca)</p>
MCA_65
MCA_65
<p>C&agrave;nter, 1976, 34 &times; 24 cm, Fraga (Osca)</p>
MCA_682
MCA_682
<p>C&agrave;nter, 1975, 26 &times; 23 cm, Agost (Alacant)</p>
MCA_401
MCA_401
<p>C&agrave;nter, segona meitat del segle XX, 23 &times; 19,5 cm, Ciutadella (Menorca, Balears)</p>
MCA_575
MCA_575
<p>Cantimplora, segona meitat del segle XX, 30 &times; 24 cm, Lorca (M&uacute;rcia)</p>
MCA_187
MCA_187
<p>Cantimplora, segle XIX, 23,5 &times; 24,5 cm, Pereruela (?) (Zamora)</p>
MCA_251
MCA_251

וידאו

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museucantir.org/
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
correu@museucantir.org

מפה

scroll to top icon