מוצא מוזיאון

Museu de Terrassa

Claustre del convent de Sant Francesc

Claustre del convent de Sant Francesc des del pati. 

Claustre del convent de Sant Francesc des del pati. 

El claustre del convent de Sant Francesc és un dels pocs elements que es conserven de l’antic convent franciscà, de frares menors recol·lectes. Es va començar a construir el 1609 i es va inaugurar l’any 1612.

El claustre és de planta quadrada, amb planta baixa i dos pisos. A la planta baixa, hi ha vint-i-sis plafons ceràmics policroms (1617-1673) atribuïts al mestre gerrer de Barcelona Llorenç Passoles. El conjunt ceràmic se centra en la vida de sant Francesc d’Assís i destaca, d’una banda, per un estat de conservació excepcional i, de l’altra, pel programa iconogràfic.

מפה

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.terrassa.cat/museu
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museudeterrassa@terrassa.cat
scroll to top icon